A „Szerethető Munkahelyek Díj 2018” elnevezésű versenyre vonatkozó felhasználási ​feltételek

1. Szerethető Munkahelyek Díj 2018

A Szerethető Munkahely Díjat a DreamJo.bs csapata hozta létre 2017-ben, azzal a céllal, hogy bemutassák azokat az itthoni kis- és középvállalkozásokat, akik remek példával járnak elöl abban, hogyan lehet a kollégáik számára olyan környezetet teremteni, amiben öröm dolgozni (továbbiakban: Díj).

A verseny 2018. szeptemberében indul, de addig is lehetősége van nevezni a díjra minden kis- és középvállalkozásnak. Idén a nagyvállalatok is indulhatnak a díjért külön kategóriában, így valóban minden szerethető vállalkozás felkerülhet a térképre. A versenyben nevező Résztvevők közül kerülneki ki a Díj nyertesei, a TOP 125 cég.

2. Kiíró

A „Szerethető Munkahelyek Díj 2018” elnevezésű verseny (a továbbiakban: Verseny) kiírója, megrendezője és lebonyolítója a DreamJo.bs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96.; cégjegyzékszám: 13-10-041670; a továbbiakban: DreamJo.bs).

3. A​ ​Versenyben​ ​való​ ​részvétel​ ​feltételei

3.1 Résztvevők

A Versenyben a Magyarországon törvényesen működő alábbi vállalkozások és szervezetek vehetnek részt:

(i) a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások. Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek statisztikai foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(ii) nagyvállalatoknak minősülő vállalkozások, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő vagy annál több, vagy éves nettó árbevétele 50 millió eurónál több forintösszeg és mérlegfőösszege 43 millió eurónál többnek megfelelő forintösszeg.

(iii) állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények, pl. közintézmények, kórházak, óvodák, iskolák;

(iiii) magán- vagy alapítványi fenntartású óvodák és iskolák; (iv) non-profit és közhasznú szervezetek. (a továbbiakban egyenként: Résztvevő, együtt: Résztvevők).

3.2 Előregisztráció, nevezés

A Versenyre történő jelentkezés két módon lehetséges:

Előregisztráció útján, amely 2018. június 11-től szeptember 2-ig tart (a továbbiakban: előregisztráció). A Versenyben nevezésre javasolt cégeket a DreamJo.bs által üzemeltetett szerethetomunkahelyek.hu weboldalon a regisztrációs felületen előregisztrálhatják természetes személyek, akik betöltötték 18. életévüket és teljesen cselekvőképesek, továbbá  jog személyek képviselői. Az előregisztráció célja, hogy bárki jelölhessen céget a Díjra ajánlati céllal, önkéntesen.

3.3

Nevezés útján, azaz a Résztvevő a DreamJo.bs által üzemeltetett szerethetomunkahelyek.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a nevezési profilt maradéktalanul  kitölti a Nevezési Időszakon belül. A Nevezési időszak 2018. szeptember 3-án indul. Az előregisztráció nem helyettesítheti a nevezési folyamatot. Annak pontos részletei és követelményei a Nevezési időszakot megelőzően, 2018. szeptember 2-án lesznek elérhetőek a Weboldalon.

4. Egyéb​ ​rendelkezések

A DreamJo.bs bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Jelen ÁSZF nyelve a magyar, és a magyar jog alkalmazandó. Vitás kérdésekben a DreamJo.bs Általános Felhasználási Feltételei irányadóak.

Kelt: Budapest, 2018. Június 8.

Szerethető állást is kínálsz?
Hirdess a DreamJo.bs-on!